1 John thumbnail

Love is from God

1 John

Fellowship rooted in Christ 1 John 1:1-4
God is light 1 John 1:5-2:6
Marks of assurance for the believer 1 John 2:3-17
Remain in Him as you remain in the gospel 1 John 2:18-27
Children of God 1 John 2:28-3:10
Love and the Spirit 1 John 3:11-4:6
Let us love one another 1 John 4:7-21
Life in the Son 1 John 5:1-12
Heard prayer 1 John 5:13-21

April - July 2018